vietnewsradio_home-image
Welcome to radiovietnews.com !

  • Phục vụ thính giả qua 5 quận hạt Ventura, Los Angeles, Orange, San Bernadino & Riverside trên băng tần 106.3 FM, mỗi thứ Bảy, từ 8 giờ tối đến 12 giờ khuya, giờ địa phương.
  • Phục vụ thính giả toàn cầu trên trang nhà radiovietnews.com
  • Mọi liên lạc góp ý, xin gởi điện thư về bichha04@yahoo.com
  • Quảng cáo trên làn sóng Radio Việt News, xin gọi 714.657.9970
  • Quảng cáo online: bichha04@yahoo.com
Video
Thursday, April 16, 20152:05 AM(View: 24)
Thursday, April 16, 20151:56 AM(View: 31)
Thursday, April 16, 20151:55 AM(View: 13)
Thursday, April 16, 20151:40 AM(View: 15)
Gallery
Contact
Contact